Tính năng
Mô hình DC-DR
  • Với các công ty có hệ thống
Datacenter (DC) tập trung toàn bộ ứng dụng và
dữ liệu, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công
ty phụ thuộc vào hệ thống DC này, nên yêu cầu
tính ổn định, sẵn sàng của DC rất cao. Để đảm
bảo điều này, giải pháp Datacenter Recovery
(DR) ra đời, cụ thể là xây dựng một DC thứ hai, dự
phòng cho DC khi có sự cố tại DC xảy ra. Giữa DC
và DR duy trì kết nối tốc độ cao và ổn định,
khoảng cách theo tiêu chuẩn giữa DC và DR tối
thiểu 40km đường chim bay.
Mô hình DC-DR-Branch
  • Sau khi giải pháp DC-DR
được triển khai, an toàn thông tin tại trung tâm
được giải quyết, tuy nhiên người sử dụng lại làm
việc tại các chi nhánh (branch) hoặc chuỗi các
chi nhánh, để sử dụng các ứng dụng tại trung
tâm, các chi nhánh phải được kết nối về cả DC và
DR, để đảm bảo dịch vụ tại chi nhánh luôn sẵn
sàng.
Kênh truyền DC-DR
  • Chúng tôi cung cấp kênh kết
nối cáp quang trực tiếp hoặc kênh truyền Metronet,
tùy theo nhu cầu băng thông và chi phí.
Kênh truyền DC-DR với Internet
  • Dịch vụ kết nối
leased line DC-DR với Internet, cung cấp kết nối
mạng tới các chi nhánh và người dùng về DC-DR
qua mạng Internet thông qua dịch vụ an toàn
VPN.
Kênh truyền Branch-DC, Branch-DR
  • Dịch vụ cho
phép kết nối mỗi chi nhánh đến cả DC và DR cùng
lúc, đảm bảo dịch vụ kết nối về trung tâm luôn
thông suốt, trong trường hợp xảy ra sự cố tại DC.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ dựa trên các công nghệ
kênh truyền cáp quang trực tiếp, VPN, MPLS, vừa
đảm bảo kỹ thuật vừa cân bằng chi phí.
Dịch vụ giám sát toàn mạng
  • Giúp chủ động
theo dõi phát hiện sự cố, trực tiếp thao tác xử lý
sự cố cho khách hàng, bao gồm cả dịch vụ hoạt
động qua kênh truyền.
Dịch vụ triển khai tích hợp High Availability và
Backup
  • Cho kênh truyền, các dịch vụ ứng dụng
nội bộ như ERP, SAP, lưu lượng Internet…
Kết nối với chúng tôi
Vui lòng dụng tính năng live chat để trò chuyện cùng nhân viên hỗ trợ trực tuyến, để lại lời nhắn hoặc gọi đến số hotline nếu cần hỗ trợ nhanh. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.