Tính năng
Mô hình DC-DR
  • Với các công ty có hệ thống Datacenter (DC) tập trung toàn bộ ứng dụng và dữ liệu, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty phụ thuộc vào hệ thống DC này, nên yêu cầu tính ổn định, sẵn sàng của DC rất cao. Để đảm bảo điều này, giải pháp Datacenter Recovery (DR) ra đời, cụ thể là xây dựng một DC thứ hai, dự phòng cho DC khi có sự cố tại DC xảy ra. Giữa DC và DR duy trì kết nối tốc độ cao và ổn định, khoảng cách theo tiêu chuẩn giữa DC và DR tối thiểu 40km đường chim bay.
Mô hình DC-DR-Branch
  • Sau khi giải pháp DC-DR được triển khai, an toàn thông tin tại trung tâm được giải quyết, tuy nhiên người sử dụng lại làm việc tại các chi nhánh (branch) hoặc chuỗi các chi nhánh, để sử dụng các ứng dụng tại trung tâm, các chi nhánh phải được kết nối về cả DC và DR, để đảm bảo dịch vụ tại chi nhánh luôn sẵn sàng.
Kênh truyền DC-DR
  • Chúng tôi cung cấp kênh kết nối cáp quang trực tiếp hoặc kênh truyền Metronet, tùy theo nhu cầu băng thông và chi phí.
Kênh truyền DC-DR với Internet
  • Dịch vụ kết nối leased line DC-DR với Internet, cung cấp kết nối mạng tới các chi nhánh và người dùng về DC-DR qua mạng Internet thông qua dịch vụ an toàn VPN.
Kênh truyền Branch-DC, Branch-DR
  • Dịch vụ cho phép kết nối mỗi chi nhánh đến cả DC và DR cùng lúc, đảm bảo dịch vụ kết nối về trung tâm luôn thông suốt, trong trường hợp xảy ra sự cố tại DC. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dựa trên các công nghệ kênh truyền cáp quang trực tiếp, VPN, MPLS, vừa đảm bảo kỹ thuật vừa cân bằng chi phí.
Dịch vụ giám sát toàn mạng
  • Giúp chủ động theo dõi phát hiện sự cố, trực tiếp thao tác xử lý sự cố cho khách hàng, bao gồm cả dịch vụ hoạt động qua kênh truyền.
Dịch vụ triển khai tích hợp High Availability và Backup
  • Cho kênh truyền, các dịch vụ ứng dụng nội bộ như ERP, SAP, lưu lượng Internet…
Kết nối với chúng tôi
Vui lòng dụng tính năng live chat để trò chuyện cùng nhân viên hỗ trợ trực tuyến, để lại lời nhắn hoặc gọi đến số hotline nếu cần hỗ trợ nhanh. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.