Tính năng
Kết nối Peering, kết nối peering từ Datacenter của khách hàng đến các POP phù hợp của LCS
Kết nối IP transit, dịch vụ kết nối chuyển tiếp lưu lượng (transit) đến các địa chỉ Internet của các nhà mạng khác
Kết nối với chúng tôi
Vui lòng dụng tính năng live chat để trò chuyện cùng nhân viên hỗ trợ trực tuyến, để lại lời nhắn hoặc gọi đến số hotline nếu cần hỗ trợ nhanh. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.