Tính năng
Dịch vụ kiểm tra, đánh giá, tư vấn an toàn thông tin mạng
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ khảo sát, đánh giá, tư vấn giải pháp an toàn hợp lý cho doanh nghiệp mới triển khai hay nâng cáp từ hạ tầng cũ, liên quan đến hệ thống mạng lõi (core), mạng truyền dẫn, mạng truy nhập, các thiết lập chính sách cho firewall, IPS, IDS…
Dịch vụ giám sát an toàn thông tin
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát hệ thống IT, bao gồm kết nối mạng, thiết bị mạng, hệ thống server, UPS, các dịch vụ online như website, mail , ftp, database, hệ thống ảo hóa, cloud…kịp thời cảnh báo trực tiếp đến người có trách nhiệm qua email, sms, mobile phone
Dịch vụ phòng ngừa và ứng cứu tấn công mạng
  • Chúng tôi khảo sát và đưa ra các phương án phù hợp đối phó chủ động với các kiểu tấn công có nguy cơ cao, đồng thời cung cấp hệ thống và hạ tầng mạng có thể ứng cứu, chống đỡ và chuyển hướng các luồng tấn công.
Kết nối với chúng tôi
Vui lòng dụng tính năng live chat để trò chuyện cùng nhân viên hỗ trợ trực tuyến, để lại lời nhắn hoặc gọi đến số hotline nếu cần hỗ trợ nhanh. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.