Tính năng
Dark fiber
  • Tuyến cáp quang riêng, với dịch vụ này, khách hàng có thể tùy ý sử dụng công nghệ kết nối, tốc độ kết nối theo nhu cầu của mình.
Metronet
  • Kênh thuê riêng tốc độ cao, phục vụ các ứng dụng yêu cầu băng thông cao hoặc rất cao của doanh nghiệp.
VPN/ MPLS
  • Cung cấp cho khách hàng khả năng kết nối bất nơi nào trên đất nước Việt Nam, với khả năng kết nối mạng tốc độ cao, an toàn, linh động, kinh tế và qui mô rộng khắp.
Kết nối với chúng tôi
Vui lòng dụng tính năng live chat để trò chuyện cùng nhân viên hỗ trợ trực tuyến, để lại lời nhắn hoặc gọi đến số hotline nếu cần hỗ trợ nhanh. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.