Dịch vụ trung tâm lưu trữ dự phòng
(28/11/2010)
  • Đặc điểm dịch vụ: “Dịch vụ trung tâm lưu trữ dự phòng” giúp giảm chi phí hạ tầng và vận hành cho khách hàng khi khách hàng có nhu cầu lưu trữ dự phòng cho trung tâm dữ liệu chính của mình.
    • Giải pháp lưu trữ dự phòng và khôi phục dữ liệu tổng thể cho trung tâm dữ liệu của chính khách hàng.
    • Thiết kế và tư vấn cho khách hàng về hệ thống mạng.
    • Triển khai hệ thống mạng và kết nối giữa trung tâm chính và trung tâm dự phòng.
    • Thiết kế,triển khai hệ thống dự phòng cho các thiết bị và các ứng dụng.

Đội ngũ kỹ sư giám sát và vận hành trực 24/7 tại trung tâm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư Vấn
Kinh Doanh
Kỹ Thuật
Báo Sự Cố
Liên Hệ
Phone 1: 08 4456 9999
Phone 2: 04 4456 9999
Phone 3: 08 35262570