Dịch vụ quản trị hệ thống
(28/11/2010)
 • Đặc điểm dịch vụ: Dịch vụ quản trị hệ thống giúp giảm thiểu tối đa việc đầu tư của khách hàng vào đội kỹ thuật chuyên dụng. Với dịch vụ quản trị hệ thống trọn gói, Cloud Data sẽ giúp khách hàng duy trì, cập nhật và phát triển hệ thống của mình cơ bản theo những hoạt động sau:
  • Quản lý hệ thống.
  • Lưu trữ bằng băng từ.
  • Giám sát hệ thống và nguồn lực.
  • Dịch vụ an ninh hệ thống.
  • Cân bằng tải.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư Vấn
Kinh Doanh
Kỹ Thuật
Báo Sự Cố
Liên Hệ
Phone 1: 08 4456 9999
Phone 2: 04 4456 9999
Phone 3: 08 35262570