Dịch vụ kết nối trong nước/quốc tế
(28/11/2010)
  • Đặc điểm dịch vụ: Là một nhà cung cấp trung tâm dữ liệu trung lập Cloud Data đảm bảo cung cấp một giải pháp mạng liên kết chặt chẽ với các nhà cung cấp đường truyền trong và ngoài nước nhằm cung cấp giải pháp kết nối tốt nhất cho khách hàng cùng các dịch vụ hỗ trợ và duy trì.
  • Các chuyên gia kỹ thuật kinh nghiệm của Cloud Data có thể lắp đặt:
    • Kết nối bên trong trung tâm dữ liệu
    • Kết nối từ trung tâm dữ liệu đến các cơ sở của khách hàng
    • Kết nối với tất cả các nhà cung cấp đường truyền tại Việt Nam, kết nối quốc tế.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư Vấn
Kinh Doanh
Kỹ Thuật
Báo Sự Cố
Liên Hệ
Phone 1: 08 4456 9999
Phone 2: 04 4456 9999
Phone 3: 08 35262570