Sản phẩm Trung Tâm Liên Lạc (Contact Center) ICIS
(28/11/2010)
 • Đặc điểm Sản Phẩm: Vừa là một tổng đài thoại vừa là một hệ thống tương tác thoại dựa trên nền VOIP, Được thiết kế có thể đáp ứng với tất cả những tiêu chuẩn của hệ thống tổng đài Analog cũ, tương tác được với các loại CRM hiện có của khách hàng với nhiều loại database được tích hợp, đồng thời hỗ trợ tất cả các tính năng của một hệ thống Trung Tâm Liên Lạc hiện đại sử dụng VOIP.
 • Các đặc điểm của tổng đài ICIS:
  • Là một Trung tâm liên lạc tập trung của cả một tập đoàn công ty (có thể rẽ nhánh riêng cho từng bộ phận hỗ trợ khách hàng riêng)
  • Không phải đầu tư thêm tổng đài riêng mà được sử dụng chung một tổng đài cho tất cả chi nhánh và đại lý
  • Quản lý người dùng và cước gọi qua Access Code
  • Cho phép lập thời khóa biểu tự động gọi ra khách hàng
  • Cho phép hiển thị thông tin khách hàng hỗ trợ cho Agent ngay khi cuộc gọi được khách hàng gọi vào hoặc hệ thống tự động gọi ra
  • Không phụ thuộc vị trí địa lý
  • Không giới hạn license
  • Công cụ quản trị đơn giản
  • Tiết kiệm chi phí sử thoại
  • Hoàn toàn miễn phí đối với cuộc điện thoại nội bộ
  • Không giới hạn số lượng cuộc gọi đồng thời trên mỗi line thoại
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư Vấn
Kinh Doanh
Kỹ Thuật
Báo Sự Cố
Liên Hệ
Phone 1: 08 4456 9999
Phone 2: 04 4456 9999
Phone 3: 08 35262570