Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Cloud SOFT
(20/11/2011)

Một số khách hàng sử dụng dịch vụ Cloud Soft tiêu biểu của LCS:

 

STT TÊN KHÁCH HÀNG THỜI GIAN
TRIỂN KHAI
DỊCH VỤ CUNG CẤP
1 Công ty Chứng Khoán MHBS Oct-10 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
2 Công ty TNHH Truyền Thông SaiGon Co.op Nov-11 Thiết kế website bán hàng, sử dụng phần mềm Supporter, CIS cho hệ thống CallCenter và hệ thống bán hàng trực tuyến
3 Công ty CP DV thương Mại Niềm Tin Việt Oct-10 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
4 Kinh Đô Corp Apr-11 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
5 Công Ty TNHH Truyền thông SaiGon Co.op Jul-11 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
6 Công Ty TNHH Teleservices Sep-11 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
7 Lotteria Aug-09 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
8 Oriflame Sep-10 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
9 Habitex Oct-10 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
10 Công ty CP chứng khoán KimEng Việt Nam Oct-11 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
11 Thaiairways Oct-11 Sử dụng phần mềm CIS do LCS phát triển cho hệ thống tổng đài VoIP, với đầy đủ tính năng của hệ thống tổng đài Analog và tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt và linh động khác.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư Vấn
Kinh Doanh
Kỹ Thuật
Báo Sự Cố
Liên Hệ
Phone 1: 08 4456 9999
Phone 2: 04 4456 9999
Phone 3: 08 35262570