Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Cloud NET
(20/11/2011)

Một số khách hàng sử dụng dịch vụ Cloud Net tiêu biểu của LCS:

 

STT TÊN KHÁCH HÀNG THỜI GIAN
TRIỂN KHAI
1 Công Ty TNHH Viễn Thông Minh Tú Aug-11
2 Công Ty CP DV Viễn Thông số Apr-11
3 Công Ty CP DV Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn Jul-11
4 Công ty TNHH Truyền Thông SaiGon Co.op Sep-11
5 Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ TPHCM Nov-11
6 Công ty Viễn Thông Số - Digicom Sep-11
7 Báo Tuổi Trẻ Nov-11
8 Công Ty CP DV Dữ Liệu Trực Tuyến Nov-10
9 Trung Tâm Điện Toán Truyền Số Liệu Khu Vực II Nov-10

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư Vấn
Kinh Doanh
Kỹ Thuật
Báo Sự Cố
Liên Hệ
Phone 1: 08 4456 9999
Phone 2: 04 4456 9999
Phone 3: 08 35262570