Các đối tác của LCS
(04/12/2011)

Một số đối tác quan trọng của LCS trong phát triển kinh doanh và dịch vụ:

 

STT TÊN ĐỐI TÁC  NỘI DUNG HỢP TÁC
1 Trung Tâm Viễn Thông Điện Lực (EVN) Hợp tác phát triển dịch vụ thoại , đầu số 222xxxxx  và kết nối Internet
2 Trung Tâm Viễn Thông số (VTC) Hợp tác phát triển dịch vụ thoại , đầu số 44xxxxx 
3 Công Ty Viễn Thông Liên Tỉnh - Trung Tâm Viễn Thông KVII Đối tác về dịch vụ viễn thông liên tỉnh và cho thuê kênh viễn thông liên tỉnh 
4 CN Công Ty Phần Mềm Và Truyền Thông Tại TP.HCM Hợp tác phát triển dịch vụ giá trị gia tăng
5 Công Ty CP Viễn Thông Đông Dương Telecom Hợp tác phát triển dịch vụ giá trị gia tăng và đầu số di động
6 Công Ty TNHH Thiết Bị Và Phụ Kiện Viễn Thông AP Đối tác cung cấp các thiết bị quang 
7 Trung Tâm Internet Việt Nam -VNNIC Hợp tác Internet trong nước thông qua hệ thống VNIX
8 Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội  Hợp tác phát triển dịch vụ thoại và dịch vụ giá trị gia tăng
9 Công ty TNHH Kỹ Thuật Sáng Tạo (InnoTech Co. Ltd) www.innotech.vn  Hợp tác phát triển sản phẩm
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tư Vấn
Kinh Doanh
Kỹ Thuật
Báo Sự Cố
Liên Hệ
Phone 1: 08 4456 9999
Phone 2: 04 4456 9999
Phone 3: 08 35262570